JEE Main 2024 Toppers Session 2: Name List and Percentile Scores

Hafsha Qureshi
Hafsha Qureshi

Updated on - May 20, 2024

The conducting authority of JEE Main 2024 has released the JEE Main 2024 Topper List session 2 for the B.Arch and B.Plan, held on Apr 12, 2024. Students can visit the official website - jeemain.nta.ac.in, to get the merit list and top candidates' marks. The JEE Mains # year topper list includes a list of all candidates with a score of 100 and the applicants with the highest scores in each category. 

The National Testing Agency revealed the JEE Main 2024 session 2 paper 2 results on May 19, 2024. Moreover, the NTA JEE Main Result 2024 session 1 for paper 2 was released on March 6, 2024, and the JEE Main 2024 session 1 Paper 1 result was released on February 13, 2024.

Must Read: JEE Main Passing Marks 2024

Don't Miss: JEE Main Cut off 2024

Table of Contents

JEE Main 2024 Topper List: Session 2 Paper 2

The JEE Main 2024 topper list and marks scored in B.Plan and B.Arch were declared on the official website. According to the official sources, Sulagna Basack and Muthu R scored 100 percentiles in the architecture paper. Students can refer to the list given below for information on toppers and percentiles scored for B.Arch and  B.Plan exams.

Topper's List for B.Arch Exams

Topper's List for B.Arch Exams
Topper's Name Percentile State
Sulagna Basack 100 Jharkhand
Yayavaram Sravan Ram 99.96704 Andhra Pradesh
Muthu R 100 Tamil Nadu
Vivekjit Das 99.94958 Telengana
Boda Prabanjan Jadav 99.87978 Telengana 

Topper's List for B.Plan Exams

Topper's List for B.Plan Exams
Topper's Name Percentile State
Arun Radhakrishna  100 Karnataka
Kolasani Saketh Pranav  100 Andhra Pradesh
Nagul Prasath Subramani Vadivel 99.99384  Tamil Nadu
Kaligatla Devi Prasad 99.99384   Andhra Pradesh 
Ankush  99.91156  Uttar Pradesh
Jonathan Sinkam M Sangma  99.06951 Tamil Nadu

JEE Main 2024 Topper List: Session 2

The NTA has released the topper list on the official website for JEE Main Session 2 2024 exam BE and B.Tech, scheduled from Apr 4 to Apr 9, 2024. The JEE Main topper list 2024 contains top performers' names and scores from 1067959 candidates who appeared in the JEE Main Exam 2024 for B.E and B.Tech (Paper 1).  

The NTA has released the gender-wise JEE Main 2024 Topper List along with candidates' states, scores, and application numbers. The topper list has also published top performers' names from each category such as General, Gen-EWS, OBC- NCL, SC, ST, etc. 

JEE Main 2024 Topper List Session 2: Toppers with 100 Marks

Students can check the JEE Main 2024 topper list from the table below. Candidates can check for names of the candidates who scored 100 on paper 1. 

JEE Main 2024 Topper List Session 2
Names of the Toppers State
Gajare Nilkrishna Nirmalkumar Maharashtra
Dakshesh Sanjay Mishra Maharashtra
Aarav Bhatt Haryana
Aaditya Kumar Rajasthan
Hundekar Vidith Telangana
Muthavarapu Anoop Telangana
Venkata Sai Teja Madineni Telangana
Chintu Sateesh Kumar Andhra Pradesh
Reddi Anil Telangana
Aryan Prakash Maharashtra
Mukunth Prathish S Tamilnadu
Rohan Sai Pabba Telangana
Sriyashas Mohan Kalluri Telangana
Kesam Channa Basava Reddy Telangana
Murikinati Sai Divya Teja Reddy Telangana
Muhammed Sufiyan Maharashtra
Shaik Suraj Andhra Pradesh
Makineni Jishnu Sai Andhra Pradesh
Rishi Shekher Shukla Telangana
Thotamsetty Nikilesh Andhra Pradesh
Annareddy Venkata Tanish Reddy Andhra Pradesh
Himanshu Thalor Rajasthan
Thota Sai Karthik Andhra Pradesh
Tavva Dinesh Reddy Telangana
Rachit Aggarwal Punjab
Vedant Saini Chandigarh
Akshat Chaplot Rajasthan
Parekh Meet Vikrambhai Gujarat
Shivansh Nair Haryana
Priyansh Pranjal Jharkhand
Pranavanand Saji Other
Himanshu Yadav Uttar Pradesh
Pratham Kumar Bihar
Sanvi Jain Karnataka
Ganga Shreyas Telangana
Murasani Sai Yashwanth Reddy Andhra Pradesh
Shayna Sinha Delhi
Madhav Bansal Delhi
Polisetty Ritish Balaji Telangana
Visharad Srivastava Maharashtra
Sainavaneet Mukund Karnataka
Tanay Jha Delhi
Thamatam Jayadev Reddy Telangana
Kanani Harshal Bharatbhai Gujarat
Yashneil Rawat Rajasthan
Ishaan Gupta Rajasthan
Amogh Agrawal Karnataka
Ipsit Mittal Delhi
Mavuru Jaswith Telangana
Bhavesh Ramakrishnan Karthik Delhi
Patil Pranav Pramod Maharashtra
Dorisala Srinivasa Reddy Telangana
Archit Rahul Patil Maharashtra
Arsh Gupta Delhi
N Shriram Tamil Nadu
Aadeshveer Singh Punjab

Don't Miss: JEE Main Participating Institutes 2024

JEE Main 2024 Topper List Session 2: State-Wise

Check the table below to get the state-wise list of toppers' names along with the NTA Scores.

State of Eligibility  Name of Candidate  NTA Score
Andaman & Nicobar Islands  Sanjay Sanish  98.4368262
Andhra Pradesh  Chintu Sateesh Kumar  100.0000000
Andhra Pradesh  Shaik Suraj  100.0000000
Andhra Pradesh  Makineni Jishnu Sai  100.0000000
Andhra Pradesh  Thotamsetty Nikilesh  100.0000000
Andhra Pradesh  Annareddy Venkata Tanish Reddy  100.0000000
Andhra Pradesh  Thota Sai Karthik  100.0000000
Andhra Pradesh  Murasani Sai Yashwanth Reddy  100.0000000
Arunachal Pradesh  Ayush Aryan  98.7251752
Assam  Jyotishman Saikia  99.9803683
Bihar  Pratham Kumar  100.0000000
Chandigarh  Vedant Saini  100.0000000
Chhattisgarh  Bhagyansh Sahu  99.9859803
Dadra and Nagar Haveli  Dattaraj Balkrishna Saudagar  99.3950565
Daman and Diu  Hatker Preet Mahesh  97.3956257
Delhi  Shayna Sinha  100.0000000
Delhi  Madhav Bansal  100.0000000
Delhi  Tanay Jha  100.0000000
Delhi  Ipsit Mittal  100.0000000
Delhi  Bhavesh Ramakrishnan Karthik  100.0000000
Delhi  Arsh Gupta  100.0000000
Goa  Supash  99.9445588
Gujarat  Parekh Meet Vikrambhai  100.0000000
Gujarat  Kanani Harshal Bharatbhai  100.0000000
Haryana  Aarav Bhatt  100.0000000
Haryana  Shivansh Nair  100.0000000
Himachal Pradesh  Amrit Kaushal  99.8682144
Jammu & Kashmir  Sushant Padha  99.9775041
Jharkhand  Priyansh Pranjal  100.0000000
Karnataka  Sanvi Jain  100.0000000
Karnataka  Sainavaneet Mukund  100.0000000
Karnataka  Amogh Agrawal  100.0000000
Kerala  Hafiz Rahman Elikkottil  99.9925213
Ladakh  Padma Rigzin  96.3636980
Lakshadweep  Dnyanada Sunil Limbale  94.5520602
Madhya Pradesh  Aditya Pratap Singh Bhadoria  99.9983415
Maharashtra  Gajare Nilkrishna Nirmalkumar  100.0000000
Maharashtra  Dakshesh Sanjay Mishra  100.0000000
Maharashtra  Aryan Prakash  100.0000000
Maharashtra  Muhammed Sufiyan  100.0000000
Maharashtra  Visharad Srivastava  100.0000000
Maharashtra  Patil Pranav Pramod  100.0000000
Maharashtra  Archit Rahul Patil  100.0000000
Manipur  Rohan Singh Leishangthem  98.5366270
Meghalaya  Abhijnan Saraswat Gogoi  98.0996296
Mizoram  John Laldingliana  93.6225375
Nagaland  Md Siddek Ahmed Choudhury  98.8762319
Odisha  Anvesh Subham Pradhan  99.9971643
Other  Pranavanand Saji  100.0000000
Puducherry  M Balakumaran  99.9005378
Punjab  Rachit Aggarwal  100.0000000
Punjab  Aadeshveer Singh  100.0000000
Rajasthan  Aaditya Kumar  100.0000000
Rajasthan  Himanshu Thalor  100.0000000
Rajasthan  Akshat Chaplot  100.0000000
Rajasthan  Yashneil Rawat  100.0000000
Rajasthan  Ishaan Gupta  100.0000000
Sikkim  Priansh Yajnik  99.9462403
Tamilnadu  Mukunth Prathish S  100.0000000
Tamilnadu  N Shriram  100.0000000
Telangana  Hundekar Vidith  100.0000000
Telangana  Muthavarapu Anoop  100.0000000
Telangana  Venkata Sai Teja Madineni  100.0000000
Telangana  Reddi Anil  100.0000000
Telangana  Rohan Sai Pabba  100.0000000
Telangana  Sriyashas Mohan Kalluri  100.0000000
Telangana  Kesam Channa Basava Reddy  100.0000000
Telangana  Murikinati Sai Divya Teja Reddy  100.0000000
Telangana  Rishi Shekher Shukla  100.0000000
Telangana  Tavva Dinesh Reddy  100.0000000
Telangana  Ganga Shreyas  100.0000000
Telangana  Polisetty Ritish Balaji  100.0000000
Telangana  Thamatam Jayadev Reddy  100.0000000
Telangana  Mavuru Jaswith  100.0000000
Telangana  Dorisala Srinivasa Reddy  100.0000000
Tripura  Antareep Ray  99.8213201
Uttar Pradesh  Himanshu Yadav  100.0000000
Uttarakhand  Shivam Agarwal  99.9694856
West Bengal  Ritam Banerjee  99.9972091

JEE Main 2024 Topper List Session 2: Category-Wise

Refer to the table below to get the state-wise toppers' names for each category with their NTA score.

Category  State of Eligibility  Name of Candidate  NTA Score
Gen-EWS  Telangana  Kesam Channa Basava Reddy  100.0000000
Gen-EWS  Telangana  Murikinati Sai Divya Teja Reddy  100.0000000
Gen-EWS  Andhra Pradesh  Thotamsetty Nikilesh  100.0000000
Gen-EWS  Andhra Pradesh  Murasani Sai Yashwanth Reddy  100.0000000
Gen-EWS  Telangana  Polisetty Ritish Balaji  100.0000000
Gen-EWS  Telangana  Dorisala Srinivasa Reddy  100.0000000
General  Maharashtra  Dakshesh Sanjay Mishra  100.0000000
General  Haryana  Aarav Bhatt  100.0000000
General  Rajasthan  Aaditya Kumar  100.0000000
General  Telangana  Hundekar Vidith  100.0000000
General  Telangana  Muthavarapu Anoop  100.0000000
General  Telangana  Venkata Sai Teja Madineni  100.0000000
General  Maharashtra  Aryan Prakash  100.0000000
General  Telangana  Rohan Sai Pabba  100.0000000
General  Telangana  Sriyashas Mohan Kalluri  100.0000000
General  Maharashtra  Muhammed Sufiyan  100.0000000
General  Andhra Pradesh  Makineni Jishnu Sai  100.0000000
General  Telangana  Rishi Shekher Shukla  100.0000000
General  Andhra Pradesh  Annareddy Venkata Tanish Reddy  100.0000000
General  Andhra Pradesh  Thota Sai Karthik  100.0000000
General  Telangana  Tavva Dinesh Reddy  100.0000000
General  Punjab  Rachit Aggarwal  100.0000000
General  Chandigarh  Vedant Saini  100.0000000
General  Rajasthan  Akshat Chaplot  100.0000000
General  Gujarat  Parekh Meet Vikrambhai  100.0000000
General  Haryana  Shivansh Nair  100.0000000
General  Jharkhand  Priyansh Pranjal  100.0000000
General  Other  Pranavanand Saji  100.0000000
General  Karnataka  Sanvi Jain  100.0000000
General  Telangana  Ganga Shreyas  100.0000000
General  Delhi  Shayna Sinha  100.0000000
General  Delhi  Madhav Bansal  100.0000000
General  Maharashtra  Visharad Srivastava  100.0000000
General  Karnataka  Sainavaneet Mukund  100.0000000
General  Delhi  Tanay Jha  100.0000000
General  Telangana  Thamatam Jayadev Reddy  100.0000000
General  Gujarat  Kanani Harshal Bharatbhai  100.0000000
General  Rajasthan  Yashneil Rawat  100.0000000
General  Rajasthan  Ishaan Gupta  100.0000000
General  Karnataka  Amogh Agrawal  100.0000000
General  Delhi  Ipsit Mittal  100.0000000
General  Delhi  Bhavesh Ramakrishnan Karthik  100.0000000
General  Maharashtra  Archit Rahul Patil  100.0000000
General  Delhi  Arsh Gupta  100.0000000
General  Tamilnadu  N Shriram  100.0000000
General  Punjab  Aadeshveer Singh  100.0000000
OBC-(NCL)  Maharashtra  Gajare Nilkrishna Nirmalkumar  100.0000000
OBC-(NCL)  Andhra Pradesh  Chintu Sateesh Kumar  100.0000000
OBC-(NCL)  Telangana  Reddi Anil  100.0000000
OBC-(NCL)  Tamilnadu  Mukunth Prathish S  100.0000000
OBC-(NCL)  Andhra Pradesh  Shaik Suraj  100.0000000
OBC-(NCL)  Rajasthan  Himanshu Thalor  100.0000000
OBC-(NCL)  Uttar Pradesh  Himanshu Yadav  100.0000000
OBC-(NCL)  Bihar  Pratham Kumar  100.0000000
OBC-(NCL)  Telangana  Mavuru Jaswith  100.0000000
OBC-(NCL)  Maharashtra  Patil Pranav Pramod  100.0000000
SC  Tamilnadu  Aradhana R  99.9906591
ST  Telangana  Jagannadham Mohith  99.9991524
PwD  Telangana  Chunchikala Sreecharan  99.98729

JEE Main 2024 Topper List Session 2: Gender-Wise

The table below includes the gender-wise toppers list for all the states along with the application numbers and NTA score.

Gender  Name of Candidate  State of Eligibility  NTA Score
Female  Karnataka  Sanvi Jain  100.0000000
Female  Delhi  Shayna Sinha  100.0000000
Male  Maharashtra  Gajare Nilkrishna Nirmalkumar  100.0000000
Male  Maharashtra  Dakshesh Sanjay Mishra  100.0000000
Male  Haryana  Aarav Bhatt  100.0000000
Male  Rajasthan  Aaditya Kumar  100.0000000
Male  Telangana  Hundekar Vidith  100.0000000
Male  Telangana  Muthavarapu Anoop  100.0000000
Male  Telangana  Venkata Sai Teja Madineni  100.0000000
Male  Andhra Pradesh  Chintu Sateesh Kumar  100.0000000
Male  Telangana  Reddi Anil  100.0000000
Male  Maharashtra  Aryan Prakash  100.0000000
Male  Tamilnadu  Mukunth Prathish S  100.0000000
Male  Telangana  Rohan Sai Pabba  100.0000000
Male  Telangana  Sriyashas Mohan Kalluri  100.0000000
Male  Telangana  Kesam Channa Basava Reddy  100.0000000
Male  Telangana  Murikinati Sai Divya Teja Reddy  100.0000000
Male  Maharashtra  Muhammed Sufiyan  100.0000000
Male  Andhra Pradesh  Shaik Suraj  100.0000000
Male  Andhra Pradesh  Makineni Jishnu Sai  100.0000000
Male  Telangana  Rishi Shekher Shukla  100.0000000
Male  Andhra Pradesh  Thotamsetty Nikilesh  100.0000000
Male  Andhra Pradesh  Annareddy Venkata Tanish Reddy  100.0000000
Male  Rajasthan  Himanshu Thalor  100.0000000
Male  Andhra Pradesh  Thota Sai Karthik  100.0000000
Male  Telangana  Tavva Dinesh Reddy  100.0000000
Male  Punjab  Rachit Aggarwal  100.0000000
Male  Chandigarh  Vedant Saini  100.0000000
Male  Rajasthan  Akshat Chaplot  100.0000000
Male  Gujarat  Parekh Meet Vikrambhai  100.0000000
Male  Haryana  Shivansh Nair  100.0000000
Male  Jharkhand  Priyansh Pranjal  100.0000000
Male  Other  Pranavanand Saji  100.0000000
Male  Uttar Pradesh  Himanshu Yadav  100.0000000
Male  Bihar  Pratham Kumar  100.0000000
Male  Telangana  Ganga Shreyas  100.0000000
Male  Andhra Pradesh  Murasani Sai Yashwanth Reddy  100.0000000
Male  Delhi  Madhav Bansal  100.0000000
Male  Telangana  Polisetty Ritish Balaji  100.0000000
Male  Maharashtra  Visharad Srivastava  100.0000000
Male  Karnataka  Sainavaneet Mukund  100.0000000
Male  Delhi  Tanay Jha  100.0000000
Male  Telangana  Thamatam Jayadev Reddy  100.0000000
Male  Gujarat  Kanani Harshal Bharatbhai  100.0000000
Male  Rajasthan  Yashneil Rawat  100.0000000
Male  Rajasthan  Ishaan Gupta  100.0000000
Male  Karnataka  Amogh Agrawal  100.0000000
Male  Delhi  Ipsit Mittal  100.0000000
Male  Telangana  Mavuru Jaswith  100.0000000
Male  Delhi  Bhavesh Ramakrishnan Karthik  100.0000000
Male  Maharashtra  Patil Pranav Pramod  100.0000000
Male  Telangana  Dorisala Srinivasa Reddy  100.0000000
Male  Maharashtra  Archit Rahul Patil  100.0000000
Male  Delhi  Arsh Gupta  100.0000000
Male  Tamilnadu  N Shriram  100.0000000
Male  Punjab  Aadeshveer Singh  100.0000000
Third  Gender  West Bengal  Bhumika Saha  56.6784820

JEE Main 2024 Topper List: Session 1

The authority has released the state-wise JEE Main 2024 topper list on Mar 8, 2024. JEE Main Toppers 2024 list is available by category and gender. Candidates who achieve 100 percentile NTA scores in the exam will be regarded as toppers of JEE Main 2024.

NTA JEE Main 2024 toppers list is posted on the official website at jeemain.nta.nic.in.

JEE Main 2024 Toppers for Paper 2

Kolasani Saketh Pranav scored 100 NTA on paper 2B for B.Planning, while Muthu R topped JEE Main Main paper 2A for B.Arch. The JEE Main paper 2 result 2024 for session 1 was released by the National Testing Agency (NTA) on Mar 6, 2024. Muzammil Bin Salim Kuruppanmarthodi Mohamed from outside India came first in both papers 2A and 2B. 

JEE Main 2024 Toppers List States
Muthu R Tamil Nadu
Kolasani Saketh Pranav Andhra Pradesh

Also Read: 

JEE Main 2024 Paper 2 Category-Wise Toppers For B.Arch

The NTA stated that the scores acquired by applicants who appeared in session 1, and session 2, marks obtained in both sessions, as well as the status of those who qualify to sit in JEE Advanced 2024, will be provided once the exams are completed. JEE Mains 2024 toppers list will include both the All India Rank (AIR) and All India Category Rank.

JEE Main category-wise toppers in B.Arch paper are as follows:

Category Name of Topper NTA score
General Rudrani Umesh Sharma 99.9980609
General-EWS Yayavaram Sravan Ram 99.9670351
OBC-NCL Muthu R 100
SC Vivekjit Das 99.9495831
ST Boda Prabanjan Jadav, Banoth Rithwak 99.8797751
PwD Chunchikala Sricharan 99.4125

JEE Main 2024 Paper 2 Category-Wise Toppers For B.Plan

JEE Main category-wise toppers in paper B.Plan are as follows:

Category Name of Topper NTA score
General Himanshi Mishra Delhi
General-EWS Kolasani Saketh Pranav 100
OBC-NLC Jallu Sri Harshith 99.9758804
SC Ankush 99.9115613
ST Jonathan Sinkam M Sangma 98.6332208
PwD Rishabh Kumar 93.04953

JEE Main 2024 Gender-Wise Toppers for Paper 2

In terms of gender, Rudrani Umesh Sharma is the female JEE Main 2024 paper 2 topper, whereas Muthu R is the male topper in B.Arch. Himanshi Mishra was the female JEE Main topper, while Kolasani Saketh Pranav was JEE Main male topper in paper 2B for B.Planning.

JEE Main Topper Category JEE Main Toppers 2024 State NTA Score
Female Rudrani Umesh Sharma Maharashtra 99.9980609
Male Muthu R Tamil Nadu 100

JEE Main 2024 State-Wise Toppers for Paper 2A (B.Arch)

 State JEE Main Toppers List 2024 NTA Score
Andaman & Nicobar Islands K Siddharth Kumar 94.0003878
Andhra Pradesh Dhanukonda Srinidhi 99.9922436
Arunachal Pradesh Simon Pasar 92.5848361
Assam Kaustav Prakash Sarma 99.9728524
Bihar Md Arish Nasar Siddiqui 99.722707
Chandigarh Parth Koul 99.4958309
Chhattisgarh Shashwat Agrawal 99.9883653
Dadra and Nagar Haveli Patel Disha Deepak 98.0802792
Daman and Diu Mudit Navinkumar Patel 66.9051774
Delhi (NCT) Himanshi Mishra 99.9767307
Goa Analiz Silveira 94.6732596
Gujarat Tandel DarshanNavinkumar 99.982548
Haryana Aarushi Godara 99.9495831
Himachal Pradesh Achyut Krishna 99.7808804
Jammu and Kashmir Agrim Salhotra 99.5559434
Jharkhand Sulagna Basack 99.9961218
Karnataka Kedar Ramesh Kulkarni 99.9670351
Kerala Devpaul Joy K 99.9495831
Ladakh Jigmet Gyatso 87.382199
Lakshadweep Afsana Balha Manzil 80.9967035
Madhya Pradesh Kaishori Patidar 99.8022106
Maharashtra Rudrani Umesh Sharma 99.9980609
Manipur Yaylen Yumnam 92.8698856
Meghalaya Sabyasaachi Pradhan 89.8603839
Mizoram Zodinpuii 95.7591623
Nagaland Vikho Pusa 98.8850107
Odisha Aditya Pradhan 99.9166182
Outside India Muzammil Bin Salim KuruppanmarthodiMohamed 99.9030444
Puducherry Sarthak Mehta 99.705255
Punjab Chandrajha Panwar 99.9398875
Rajasthan Sonam Wangchuk Bhutia 98.648439
Sikkim Muthu R 100
Tamil Nadu Giramoni Karthikeya 99.9941827
Telangana Debajyoti Ray Barman 99.0401396
Tripura Parth Chauhan 99.9806089
Uttar Pradesh Shreya Kush 99.635447
Uttarakhand Ujaan Roy 99.7808804
West Bengal Riddhi Das 99.7808804

JEE Main 2024 State-Wise Toppers for Paper 2B (B.Planning)

The state-wise JEE Main 2024 paper 2A toppers with the highest NTA scores after the topper are Giramoni Karthikeya from Tamil Nadu, Rudrani Umesh Sharma from Maharashtra, and Sulagna Basack from Jharkhand.

After the paper 2B JEE Main topper, Delhi resident Himanshi Mishra gets the highest NTA score.

State JEE Main Toppers 2024 NTA Score
Andaman & Nicobar Islands K Siddharth Kumar 94.0003878
Andhra Pradesh Dhanukonda Srinidhi 99.9922436
Arunachal Pradesh Simon Pasar 92.5848361
Assam Kaustav Prakash Sarma 99.9728524
Bihar Md Arish Nasar Siddiqui 99.722707
Chandigarh Parth Koul 99.4958309
Chhattisgarh Shashwat Agrawal 99.9883653
Dadra and Nagar Haveli Patel Disha Deepak 98.0802792
Daman and Diu Mudit Navinkumar Patel 66.9051774
Delhi (NCT) Himanshi Mishra 99.9767307
Goa Analiz Silveira 94.6732596
Gujarat Tandel DarshanNavinkumar 99.982548
Haryana Aarushi Godara 99.9495831
Himachal Pradesh Achyut Krishna 99.7808804
Jammu and Kashmir Agrim Salhotra 99.5559434
Jharkhand Sulagna Basack 99.9961218
Karnataka Kedar Ramesh Kulkarni 99.9670351
Kerala Devpaul Joy K 99.9495831
Ladakh Jigmet Gyatso 87.382199
Lakshadweep Afsana Balha Manzil 80.9967035
Madhya Pradesh Kaishori Patidar 99.8022106
Maharashtra Rudrani Umesh Sharma 99.9980609
Manipur Yaylen Yumnam 92.8698856
Meghalaya Sabyasaachi Pradhan 89.8603839
Mizoram Zodinpuii 95.7591623
Nagaland Vikho Pusa 98.8850107
Odisha Aditya Pradhan 99.9166182
Outside India Muzammil Bin Salim KuruppanmarthodiMohamed 99.9030444
Puducherry Sarthak Mehta 99.705255
Punjab Chandrajha Panwar 99.9398875
Rajasthan Sonam Wangchuk Bhutia 98.648439
Sikkim Muthu R 100
Tamil Nadu Giramoni Karthikeya 99.9941827
Telangana Debajyoti Ray Barman 99.0401396
Tripura Parth Chauhan 99.9806089
Uttar Pradesh Shreya Kush 99.635447

JEE Main Topper 2024 Paper 2 From Outside India

Muzammil Bin Salim Kuruppanmarthodi Mohamed took first place in both papers 2A and 2B among candidates from outside India, while Aditya Pradhan topped BPlanning.  

Read Now: 

JEE Main 2024 State-Wise Toppers for Paper 1

The authority has released the state-wise JEE Main 2024 topper list simultaneously with the IIT JEE Mains results on Feb 13, 2024.  A total of 23 candidates received complete marks in the JEE Main Session 1 B.Tech exams 2024.

The NTA held the JEE Main 2024 on Jan 24, 27, 29, 30, 31, and Feb 1, 2024, for session 1. JEE Main 2024 session 2 is from Apr 4 to 15, 2024.

JEE Main 2024 Toppers List State
Aarav Bhatt Haryana
Rishi Shekher Shukla Telangana
Shaik Suraj Andhra Pradesh
Mukunth Prathish S Tamil Nadu
Madhav Bansal Delhi
Aryan Prakash Maharashtra
Ishaan Gupta Rajasthan
Aaditya Kumar Rajasthan
Rohan Sai Daddy Telangana
Parekh Meet Vikrambhai Gujarat
Amogh Agrawal Karnataka
Shivansh Nair Haryana
Thota Sai Karthik Andhra Pradesh
Gajare Nilkrishna Nirmalkumar Maharashtra
Dakshesh Sanjay Mishra Maharashtra
Muthavarapu Anoop Telangana
Himanshu Thalor Rajasthan
Handekar Vidith Telangana
Venkata Sai Teja Madineni Telangana
Ipsit Mittal Delhi
Annareddy Venkata Tanish Reddy Andhra Pradesh
Sriyashas Mohan Kalluri Telangana
Tavva Dinesh Reddy Telangana

JEE Main State-Wise Toppers in Paper 1 (B.E/B.Tech)

Candidates can check the JEE Main 2024 topper list with the marks below. A list of all candidates with a score of 100 is included in the JEE Main 2024 result topper list, along with a list of the applicants with the highest scores in each category. 

Name of Candidate State of Eligibility NTA Score
Sanjay Sanish Andaman & Nicobar Islands 98.4368262
Shaik Suraj Andhra Pradesh 100
Thota Sai Karthik Andhra Pradesh 100
Anna Readdy Venkat Tanishi Reddy Andhra Pradesh 100
Vinnakota Sneha Naga Sanjana Arunchal Pradesh 99.4251648
Jyotishman Saikia Assam 99.99291797
Abubakar Siddique Bihar 99.9923205
Ayush Gangal Chandigarh 99.9991763
Aaarav Singhal Chattisgarh 99.9722531
Shah Aryan Dadra and Nagar Haveli 99.1407483
Hatker Preet Mahesh Daman And Dit 97.3956257
Madhav Bansal Delhi 100
Ipsit Mittal Delhi 100
Navinya Devanand Desai Goa 99.8821804
Parekh Meet Vikram Bhai Gujarat 100

Moreover, JEE Main Toppers 2024 list includes candidates' names, ranks, marks, and percentages of those who scored and achieved good rankings in the JEE Mains exam.

JEE Main Session 1 Topper List - Provisional Answer Key

Coaching institutes have produced the JEE Main Topper 2024 list for session 1 based on expected scores. JEE Mains 2024 topper list includes topper name, NTA score, and All India Rank (AIR). Furthermore, a separate list of JEE Main exam toppers will be generated for sessions 1 and 2.

JEE Main Topper 2024 list will be released by NTA on the official website, along with the results. In addition, the conducting body released the official statistics for each session based on the results.

Candidates Name JEE Main 2024 Marks as per Provisional Answer Key
Putti Kaushal Kumar 300/300
Rishi 300/300
M Sai Teja 300/300
Shaik Suraj 300/300
Aryan Prakash 300/300
Rohan Sai Pabba 300/300

JEE Main Important Links:

JEE Main Topper 2023

JEE Main topper 2023 list was posted on the official website at jeemain.nta.nic.in. The NTA has published a separate IIT topper 2023 list for each session. The topper list 2023 state-wise is also included in the official list. The JEE topper list includes candidates' names and ranks who aced the exam and got outstanding scores.

Candidates must check the detailed JEE Mains 2023 topper name, rank, and percentile shared below for different sessions.

JEE Main 2023 Toppers List of April Session

Singaraju Venkat Koundinya is the topper of JEE Mains 2023 examination. The JEE Main session 2 result topper list of candidates who scored in the 100 percentile in the exam is shared below.

JEE Main 2023 Toppers List of April Session
Name of Candidate Application Number Percentile
Singaraju Venkat Koundinya 230310124339 100
Kallakuri Sainadh Srimanth 230310286801 100
Ishan Khandelwal 230310352290 100
Deshank Pratap Singh 230310167803 100
Nipun Goel 230310034589 100
Allam Sujay 230310210373 100
Vavilala Chidvilas Reddy 230310481885 100
Bikkina Abhinav Chowdary 230310146952 100
Suthar Harshul Sanjaybhai 230310666162 100
Abhineet Majety 230310514113 100
Rishi Kalra 230310141436 100
Punumalli Lohit Adhitya Sai 230310112476 100
Raghav Goyal 230310400307 100
Kamyak Channa 230310263051 100
Tanish Singh Khurana 230310411060 100
Ridhi Kamlesh Kumar Maheshwari 230310099924 100
Guthikonda Abhiram 230310180674 100
Medapuram Lakshminarasimha Madhav Bhardwaj 230310256940 100
Soham Das 230310332864 100
Paluri Gnana Kousik Reddy 230310129610 100
Ramesh Surya Theja 230310127660 100
Ashik Stenny 230310047826 100
Mrunal Shrikant Vairagade 230310461879 100
N.K.Vishwaajith 230310366546 100
Krish Gupta 230310309237 100
Rohit Vijaykumar Somani 230310311549 100
Dnyanesh Hemendra Shinde 230310148001 100
Mayank Soni 230310210909 100
Nived Ayilliath Nambiar 230310011254 100
Nischay Agarwal 230310241822 100
Gulshan Kumar 230310242420 100
Asteek Narayan 230310176703 100
Apurva Samota 230310376645 100
Malay Kedia 230310132455 100
C Mikhil 230310088534 100
Amogh Jalan 230310532732 100
Nimmakayala Dharma Teja Reddy 230310542321 100
Duggineni Venkata Yugesh 230310434666 100
Kaushal Vijayvergiya 230310233253 100
Nandipati Sai Durga Reddy 230310273976 100
Evuri Mohana Sreedhara Reddy 230310536507 100
Dhruv Sanjay Jain 230310514845 100
Keshav Taparia 230310213980 100

JEE Main 2023 Toppers of January Session

Abhineet Majety scored first in the JEE Mains 2023 January session exam. The authorities held the JEE Main 2023 session 1 exam on Jan 24, 25, 28, 29, 30, 31, and Feb 1, 2023.

Here is the JEE result 2023 topper list for session 1 for all categories, according to the results announced by the National Testing Agency (NTA).

JEE Main 2023 Toppers of January Session
Name of the Candidate Application Number Percentile
Abhineet Majety 230310514113 100
Amogh Jalan 230310532732 100
Apurva Samota 230310376645 100
Ashik Stenny 230310047826 100
Bikkina Abhinav Chowdary 230310146952 100
Deshank Pratap Singh 230310167803 100
Dhruv Sanjay Jain 230310514845 100
Dnyanesh Hemend Rashinde 230310148001 100
Duggineni Venkata Yugesh 230310434666 100
Gulshan Kumar 230310242420 100
Guthikonda Abhiram 230310180674 100
Kaushal Viyayver Giya 230310233253 100
Krish Gupta 230310309237 100
Mayank Soni 230310210909 100
N.K. Vish Waajith 230310366546 100
Nipun Goel 230310034589 100
Rishi Kalra 230310141436 100
Soham Das 230310332864 100
Suthar Harshul Sanjaybhai 230310666162 100
Vavilala Chidvilas Reddy 230310481885 100

JEE Main 2023 Gender-Wise Toppers List

The JEE Main toppers 2023 list has been released by the NTA based on gender. The gender-wise detailed JEE Mains 2023 topper list with marks achieved is shared in the table below.

JEE Main Topper List 2023: Female Candidates

The JEE Main session 2 topper list 2023 for female candidates is shared below. Meesala Pranathi Sreeja was the top scorer among the female candidates.

JEE Main Topper List 2023: Female Candidates
Candidate Name Scores
Female Candidates
Meesala Pranathi Sreeja 99.997259
Ramireddy Meghana 99.9944732
Medha Bhavani Girish 99.9941001
Seemala Varsha 99.9898469
Ayyalapu Rithika 99.9873087
Peela Teja Sri 99.986295
Vaka Sri Varshitha 99.9862762
Garima Kalra 99.9856987
Gunveen Gill 99.9827665
Vani Gupta 99.9796939

JEE Main Result Topper 2023: Male Candidates

Gulshan Kumar was the AIR 1 JEE Mains 2023 holder among the male candidates. The detailed JEE Main result 2023 topper list with marks for male aspirants is shared below.

JEE Main Result Topper 2023: Male Candidates
Candidate Name Scores
Male Candidates
Gulshan Kumar 100
Dnyanesh Hemendra Shinde 100
Deshank Pratap Singh 100
Soham Das 100
Vavilala Chidvilas Reddy 100
Apurva Samota 100
Duggineni Venkata Yugesh 100
Guthikonda Abhiram 100
N.K Vishwaajith 100
Nipun Goel 100
Rishi Kalra 100
Mayank Soni 100
Krish Gupta 100
Suthar Harshul Sanjaybhai 100
Bikkina Abhinav Chowdary 100
Amogh Jalan 100
Abhineet Majety 100
Dhurv Sanjay Jain 100
Ashik Stenny 100

JEE Main 2023 Session 1 Official Statistics Notice

JEE Mains 2023 toppers list and official statistics for session 1 were released along with the exam results. According to the statistics, 860064 candidates registered for paper 1 (BE/B.Tech), while 46465 candidates registered for paper 2 (B.Arch/B.Plan).

Based on the JEE Main 2023 results, a total of 20 students have scored 100th percentile. Candidates can check out the JEE Main result 2023 topper session 1 official statistics notice given below.

JEE Main 2023 Session 1 Official Statistics Notice

Download: 

JEE Main Previous Year's Toppers

The JEE Main topper list for previous years (2022, 2021, and 2020) is shared below for candidates' reference. Applicants must check the JEE Main topper marks, percentile, and name shared.

JEE Main 2022 Toppers Session 2 (BE/B.Tech)

Mayanik Gullia from Andaman and Nicobar Islands was the JEE Main AIR 1 holder for the session 2 exam. The 2022 toppers list indicated that 2,57,533 female students, 6,14,896 male students, and 3 transgender students among 8,72,432 registered for the JEE Main 2022 exam.

Out of these, about 769589 of the enrolled students took the test in the year 2022. The following candidates have received a 100 NTA score in session 2 BE/B. Tech. as mentioned below.

JEE Main 2022 Toppers Session 2 (B.E/B.Tech)
Name of the Candidate State Percentile
Mayanik Gullia Andaman and Nicobar Island 99.33
Polisetty Karthikeya Andhra Pradesh 100
Penikalpalapati Ravi Kishore Andhra Pradesh 100
Koyyana Suhas Andhra Pradesh 100
Debargha Nath Arunachal Pradesh 98.39
Sneha Pareek Assam 100
Aditya Ajey Bihar 99.99
Saarth Singla Chandigarh 99.99
Abhinav Rajesh Shripad Chhattisgarh 99.99
Dishant Kumar Dadra and Nagar Haveli 99.18
Vishnu Lal Maurya Daman and Diu 99.91
Ashmit Nangia Delhi 99.99
Hemanshu Garg Delhi 99.99
Anvesh Sandeep Bandekar Goa 99.94
Mahit Gadhiwala Gujarat 99.99
Sarthak Maheshwari Haryana 100
Chetan Kukreja Himachal Pradesh 99.84
Divyansh Verma Jammu and Kashmir 99.92
Kushagra Srivastava Jharkhand 100
Boya Haren Sathvik Karnataka 100
Thomas Biju Cheeramvelil Kerala 99.99

JEE Main 2022 Toppers Session 1 (BE/B.Tech)

The following candidates have received a 100 NTA score in session 1 BE/B.Tech. Jasti Yashwanth VVS was the session 1 topper for 2022. The detailed topper list for JEE session 1 2022 is mentioned below.

JEE Main 2022 Toppers Session 1 (B.E/B.Tech)
Name of the Candidate State
Jasti Yashwanth VV S Telangana
Sarthank Maheshwari Haryana
Aniket Chattopadhyay Telangana
Dheeraj Kurukunda Telangana
Koyyana Suhas Andhra Pradesh
Kushagra Srivastava Jharkhand
Mrinal Garg Punjab
Sneha Pareek Assam
Navya from Rajasthan
Penikalapati Ravi Kishore Andhra Pradesh
Polisetty Karthikeya Andhra Pradesh
Boya Haren Sathvik Karnataka
Saumitra Garg Uttar Pradesh
Rupesh Biyani Telangana

Keep Reading: JEE Main Marks vs Percentile 2024

JEE Main State-Wise 2021 Toppers List

The JEE Mains state-wise toppers list of different sessions conducted in 2021 is tabulated below. Applicants must check the session-wise toppers' names and state names shared.

JEE Main 2021 Toppers Session 1

The names of the applicants who scored highest in the JEE Mains 2021 session 1 examination based on states are mentioned below.

JEE Main 2021 Toppers Session 1
Name of the Candidate State
Saket Jha Rajasthan
Pravar Kataria Delhi
Ranjit Prasad Das Delhi
Guramrit Singh Chandigarh
Siddhanth Mukherjee Maharashtra
Ananth Krishna Kidambi Gujarat

JEE Main 2021 Toppers Session 2

Applicants must check the state-wise topper name for JEE Mains 2021 session 2 examination shared in the table below.

JEE Main 2021 Toppers Session 2
Name of the Candidate State
Rohit Kumar Reddy Telangana
Bratin Mondal West Bengal
Siddharth Kalra Delhi
Kumar Satyadarshi Bihar
Mridul Agarwal Rajasthan
Ashwin Abraham Tamil Nadu

JEE Main 2021 Toppers Session 3

JEE Mains AIR 1 holder for session 3 was Karanam Lokesh. The detailed state-wise top rankers' names for the JEE 2021 exam are shared below.

JEE Main 2021 Toppers Session 3
Name of the Candidate State
Karanam Lokesh Andhra Pradesh
Venkata Paneesh Andhra Pradesh
Pasala Veera Siva Andhra Pradesh
Kanchan Andhra Pradesh
Gaurab Das Karnataka
Pal Agarwal Uttar Pradesh

JEE Main 2021 Toppers Session 4

Vaibhav Vishal from Bihar was the JEE 2021 topper. Applicants must check the JEE Mains topper list 2021 for Session 4 mentioned below:

JEE Main 2021 Toppers Session 4
Name of the Candidate State
Vaibhav Vishal Bihar
Atharva Abhijit Tambat Maharashtra
Pulkit Goyal Punjab
Siddhant Mukherjee Rajasthan
Komma Sharanya Telangana

JEE Main 2020 Toppers

Nisag Chadha from Gujarat, Gurkirat Singh from Delhi, etc., were the JEE Mains 2020 toppers. Applicants must check the state-wise JEE Main result topper for 2020 shared in the table below

JEE Main 2020 Toppers
Name of the Candidate State
Nisag Chadha Gujarat
Gurkirat Singh Delhi
Divyanshu Agarwal Haryana
Landa Jitendra Andhra Pradesh
Swayam Shashank Chube Maharashtra
Nishant Agarwal Delhi

JEE Main 2020 B.E./B.Tech State-Wise Toppers

JEE Main topper list 2020 for B.E/B. Tech has been mentioned below. Based on the official list released, Nisag Chadha was the topper from Gujarat for the 2020 B.E/B. Tech course.

JEE Main 2020 B.E/B.Tech State-Wise Toppers
Name of the Candidate State Score
Nisag Chadha Gujarat 100
Thadavarthi Vishnu Sri Sai Sankar Andhra Pradesh 100
Nishant Agarwal Delhi NCR 100
Landa Jitendra Andhra Pradesh 100
Divyanshu Agarwal Haryana 100
Akhil Jain Rajasthan 100
Parth Dwivedi Rajasthan 100
Rongala Arun Siddardha Telangana 100
Chagari Koushal Kumar Reddy Telangana 100
Vedang Dhirendra Asgaonkar Maharashtra 99.9972435
Kunwar Preet Singh Chandigarh 99.9972380

JEE Main 2020 B.Arch & B.Plan Topper

Aarzoo was the B.Arch 2020 topper for the JEE Mains exam. The list for B.Arch and B.Plan toppers for 2020 is mentioned below:

JEE Main Topper 2020 B.Arch and B.Plan
Course Name of the Candidate State
B.Arch Aarzoo Haryana
B.Arch Hardik Rajpal Telangana
B.Plan Kanumuri Bheemeswara Vijay Varma Andhra Pradesh

Quick Link:

JEE Main Topper: Preparation Tips and Strategies

For the JEE Main 2024 Topper List preparation, an efficient plan is critical to crack the JEE Main exam. Students are advised to go through mock tests and the previous year's question papers to ensure they are familiar with the syllabus.

However, students can refer to the points below to plan a JEE preparation 2024 schedule.

  • Be Thorough with the Syllabus

Toppers suggest that aspirants should be aware of all topics included in the syllabus and practice consistently to ensure a good hold of overall topics. Being firm with the core topics is essential in achieving a good score on the exam.

  • Make Notes

Making notes will ensure excellent retention and will allow candidates to have material to refer to while revising for the exam. Important topics can be covered by making notes. This practice will also help candidates focus better.

  • Practice As Much As You Can

Through practicing aspirants will get a better idea of what to expect from the test by solving previous year's papers. Moreover, candidates will be able to improve their efficiency, accuracy, and time-management skills by solving sample papers. It will go a long way in helping them score good marks on the exam.

  • Maintain a Positive Attitude

Along with subject preparation, candidates must maintain a positive attitude about the exam. The better they feel about the exam, the better they will be able to think and write. Attitude goes a long way in ensuring positive results.

  • Rest and Eat Healthy

As important as it is to study hard for JEE Main, it is also necessary to get sufficient rest. Rest will allow the body to relax and remain stress-free. Similarly, healthy eating habits are also essential for focused preparation.

FAQs

When will JEE Main topper 2024 list be updated?

JEE Main 2024 topper list state-wise for sessions 1 and 2 has been released along with the result on the official website.

Who scored AIR in JEE Main 2023?

NTA JEE Main 2023 exam results have been declared on April 29, 2023. Singaraju Venkat Koundinya has topped the exams with a 100 score.

Who is the topper of JEE Mains?

Vavilala Chidvilas Reddy has become an inspiring figure by topping the IIT JEE Exam 2023. He scored 341 marks out of 360.

Who is AIR in IIT-JEE?

JEE Mains 2024 topper list comprises the name, scores, and All India Rank.

Who got 100% in IIT JEE?

A total of 43 candidates score 100 percentile in JEE Main 2024 session 2 paper 1 exam. Applicants must check the detailed list shared for the same.

Who is the first rank in JEE 2023?

Singaraju Venkat Koundinya has topped the exams with a 100 score.

Who scored 300 in JEE Mains 2024?

Mrunal Shrikant Vairagade, a student from Nagpur, Maharashtra achieved 100 percentile, by scoring 300 marks and landing the AIR of rank 3 in JEE Main 2024 April session.

Is 120 a good score in JEE Main?

A JEE Main score of 250 or more is considered to be good, and a score in the 85th to 95th percentile on the exam is optimal for admission to NITs and IITs. To be accepted into the elite NITs and IITs, applicants must also rank among the top 15,000–20,000 students nationwide.

What are the highest marks in JEE Mains 2024?

Dhruv passed the JEE Main 2024 Session 1 test with a final score of 295 out of 300. He received 100 in physics, 100 in maths, and 95 in chemistry.

How many students appeared for JEE Mains 2024 session 2?

In Apr 2024, 9.4 lakh applicants took the JEE Main 2024 exam at about 330 locations, including 15 cities outside of India.

How is the IIT rank calculated?

The method multiplies the total number of applications in the January session, which is 8,69,010/100, by the proportion of candidates ahead of you to arrive at the rank because the percentile is determined on a scale of 100 to 0 for each session of examinees.

Who was JEE Main previous year's topper?

According to the list, Abhineet Majety was the topper with 100 percentile in session 1, while Singaraju Venkat Koundinya topped the session 2 paper 1 exam.

Who scored AIR 1 in JEE Mains?

NTA JEE Main 2023 exam results have been declared on Apr 29, 2023. Singaraju Venkat Koundinya has topped the exams with a 100 score. Candidates can check here the detailed toppers list along with their AIR Rank.

Who is AIR 1 in JEE 2023?

Vavilala Chidvilas Reddy has become an inspiring figure by topping the IIT JEE 2023. He scored 341 marks out of 360. Hailing from the Nagarkurnool district of Telangana, Reddy has been a student at Sri Chaitanya School and Junior College in Hyderabad

What is the highest score in JEE Main 2023?

Singaraju Venkat Koundinya has topped the exams with a 100 score.

YOU MAY ALSO BE INTERESTED IN

Upcoming Engineering Exams VIEW ALL

KIITEE 2024

Exam Date: Jun 7, 2024

AMUEEE 2024

Exam Date: Jun 10, 2024

JELET 2024

Exam Date: Jun 29, 2024

Popular Exams

Latest Articles on JEE Main

Latest News on JEE Main

Loading...